Privacy Statement

Pro-sent Interim management BV Pro-sent Interim management BV, gevestigd aan Cruquiusweg 100P, 1019 AJ, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pro-sent.nl Cruquiusweg 100P, 1019 AJ, Amsterdam 020-3317986

Henk van Essen is de Functionaris Gegevensbescherming van Pro-sent Interim management BV Hij/zij is te bereiken via H.vanessen@pro-sent.nlPersoonsgegevens die wij verwerken

Pro-sent Interim management BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pro-sent Interim management BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


 • burgerservicenummer (BSN)


 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Pro-sent Interim management BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Pro-sent Interim management BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


  Geautomatiseerde besluitvorming

  Pro-sent Interim management BV neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro-sent Interim management BV) tussen zit. Pro-sent Interim management BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Pro-sent Interim management BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens


  • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
  • Personalia > Bewaartermijn > Reden
  • Adres > Bewaartermijn > Reden
  • Enzovoort Bewaartermijn > Reden


  Delen van persoonsgegevens met derden

  Pro-sent Interim management BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pro-sent Interim management BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Pro-sent Interim management BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro-sent Interim management BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pro-sent.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
  Pro-sent Interim management BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Pro-sent Interim management BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pro-sent.nl

  Pro-Sent biedt en werft Interim professionals in de Civiele Techniek en Bouwkunde in de regio Groot Randstad

  Pro-Sent werft Interim professionals in de Civiele Techniek en bouwkunde en zijn een van toegevoegde waarde voor projecten van gemeenten en provincies