Pro-Sent biedt en werft Interim professionals in de Civiele Techniek en Bouwkunde in de regio Groot Randstad

Pro-Sent werft Interim professionals in de Civiele Techniek en bouwkunde en zijn een van toegevoegde waarde voor projecten van gemeenten en provincies

Disclaimer

Pro-Sent interim-management BV (Kamer van Koophandel: 62674862), hierna te noemen Pro-Sent, verleent u hierbij toegang tot www.pro-sent.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Pro-Sent behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 


Beperkte aansprakelijkheid

Pro-Sent spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pro-Sent. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pro-Sent nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pro-Sent. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pro-Sent, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.